Als ondernemer loop je voor je gevoel soms door een dichtbegroeid oerwoud. Je wilt vooruit, alleen jij weet niet wat er achter de volgende boom ligt. Stilstaan is onwenselijk. Een volledig uitgedachte route is onrealistisch. Een concurrent kan als een wild beest opeens uit het niets voor gevaar zorgen. Dan is je plan niets meer waard. Hoe hou jij dan regie?

Plannen is koffiedik kijken

Sommige ondernemers hebben geen jaarplan en begroting. Als reden geven ze het onwenselijke gedrag dat wij allemaal kennen. Aan het begin van het jaar wordt een ruim budget geclaimd, zodat alle onverwachte zaken zijn op te vangen. Aan het einde van het jaar wordt hard gewerkt om het potje te legen. Want anders krijg je volgend jaar niet weer zo’n budget.

Voorkomen van verdwalen

Zonder plan en afspraken is er echter geen regie en ben je overgeleverd aan toevalligheden. Dan rennen alle medewerkers een andere kant op door het oerwoud. Avonturiers gebruiken daarom een korte horizon. Zij plannen steeds de route naar het eerst volgende ijkpunt. Een boom of een heuvel. Bij onverwachte tegenslag (wild beest) veranderd de route op basis van voor afgemaakte afspraken.

Aanpassen aan de omgeving

In zakelijke omgeving kom ik deze methoden steeds vaker tegen. Projecten werken niet meer met strakke projectplanning voor 3 jaar. Zij gebruiken agile en scrum methoden. Korte sprintjes, met helder teamwerk en flexibiliteit. Planning en documentatie is ondergeschikt aan vooruitkomen.

Leidend of ondersteunend?

In financiële omgeving komt de rolling forecast op. Hierin wordt elke drie maanden (of vaker) de verwachting aangepast. Nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van de manager om de nabije toekomst te voorspellen. Wat is de kans dat de touwbrug, die nu voor ons hangt, afbreekt? Financiële verantwoording van een bedrijf is per jaar. Maar sturen en bijsturen is dagelijks werk.

Avonturiers willen vooruitkomen

Groei brengt onzekerheid en complexiteit met zich mee. Een lange horizon past hier niet bij. Individuen in een team verantwoordelijkheid geven en op korte horizon bijsturen geeft jouw richting in een dichtbegroeid oerwoud.

MKB Groei Gemak helpt bij kleine stapjes in een groeiproces.

Passie voor MKB

Ik word heel blij wanneer ik help bij het behalen van succes. Vertel jij mij jouw ambitie?

Bel 06 46 21 63 91