Je wilt veranderen van leverancier. Jouw huidige leverancier wijst je op de kleine letters in het contract. Daar staat en boeteclausule. Of misschien heb je geen contract. Dan kan je juist door afwezigheid van duidelijkheid, nog veel langer aan elkaar vast zitten. Gedoe met overeenkomsten. En toch uitermate belangrijk.

Doel van contracten?

Volgens de beschrijving op wikipedia is “Een overeenkomst (ook contract en convenant) .. een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen .. over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen .. of laten. De bedoeling is in principe het creëren van een win-winsituatie.”

Ambitieuze afspraken

Volgens mij kunnen de meeste ondernemers zich vinden in dit doel van een overeenkomst. Toch bestaan de meeste documenten vooral uit uitsluitingen, verantwoordelijkheden, eenzijdige aanpassingen en boetes wanneer die win-winsituatie niet wordt behaald. Daardoor ontstaat een aversie tegen contracten.

Discussie in het vacuum

Ik heb begrip voor ondernemers die trots zijn dat ze nooit contracten schrijven en handelen op vertrouwen. Helaas moet ik hen vaak wijzen op de risico’s die dit met zich mee brengt. Wanneer iets niet op papier staat is het breed te interpreteren. Los van juridische risico’s levert het vaak ruis in de samenwerking.

Wat zijn de verwachtingen?

Met de familie besluit jij om naar Frankrijk te gaan. Op de dag van vertrek staat de zoon raar te kijken dat de tent in de auto gaat. Hij had een hotel verwacht. Ook de dochter kijkt raar op. Ze zouden toch gaan vliegen? En onderweg krijgen pa en ma ruzie omdat ze duidelijk niet dezelfde plek in Frankrijk voor ogen hadden. Niet anders dan bij zakelijke projecten die niet op papier staan.

Wat we wél willen

Een overeenkomst verdient aandacht. Allereerst om duidelijk te krijgen wat onze win-win is. Wat gaan we graag samen doen? Daarnaast om te benoemen wat we nastreven wanneer díe win-win niet haalbaar is. Wat is het alternatief wanneer het regent in Frankrijk? Ik zet niet graag in contracten dat we de vakantie afbreken en (vaak ruziënd) op individuele wijze weer naar huis gaan.

Heldere afspraken

Een bruikbare overeenkomst is begrijpelijk voor alle partijen. Schrijf hem dus zelf. Laat hem gerust door een jurist nalezen. Maar laat je niet verleiden om er een win-verlies document van te maken. Zorg dat de omvang van de overeenkomst en de diepgang aansluit bij de omvang van je activiteiten. We gaan samen naar de zuidkust van Frankrijk, met de auto, en de tent, voor een periode van drie weken, en we laten niemand achter.

MKB Groei Gemak helpt bij duidelijke afspraken maken.

Passie voor MKB

Ik word heel blij wanneer ik help bij het behalen van succes. Vertel jij mij jouw ambitie?

Bel 06 46 21 63 91