“De concurrent gooit de prijs omlaag! We verliezen klanten! Verlaag de prijzen om het tij te keren!” En binnen enkele seconden zien de medewerkers het zorgvuldig opgebouwde kwaliteit imago ingeruild worden door die van een prijsvechter. Een diep zucht is het niet een meer waard. Ze kennen de grillen van de eigenaar.

Zekerheid van inkomen

Als directeur eigenaar draag je de grote verantwoordelijkheid om naast je eigen inkomen ook elke maand dat van de medewerkers bij elkaar te sprokkelen. Je wilt daarom snel ingrijpen op situaties die de winst en omzet in gevaar brengen. Goed bedoeld blijf je daardoor echter hangen in korte termijn beleid.

Veilige werkomgeving

Elke medewerker waardeert jou voor de zekerheid dat je er alles aan doet om ook deze maand de lonen netjes te betalen. Zekerheid van inkomen is een groot goed. Maar minsten zo belangrijk voor fijn werk is een veilige en vertrouwde werkomgeving. En die is met korte termijn handelen wel eens in het geding.

De haan kraait

Wanneer de eigenaar onvoorspelbaar wordt verdwijnt die veiligheid. Waar we gisteren nog links gingen, gaan we vandaag rechts. Wat vandaag goed werk is, kan morgen zo maar onvoldoende zijn. Bij te veel veranderingen worden mensen laks en kritisch. Ze kunnen zelfs bewust gaan tegenwerken omdat het misschien morgen toch weer een ander kant op gaat.

Wat brengt de wind?

De uitdaging voor elke ondernemer is het balanceren tussen lange termijn en anticiperen op acute uitdagingen. Voldoende communicatie is hierin volgens mij de essentie. Vroegtijdig aankondigen dat er een storm aan komt, kan begrip voor de (tijdelijke) wisseling van koers vergroten.

Richting geeft motivatie

De oude stempel ondernemers meent nog dat medewerkers niets hoeven te weten. Wanneer je hen echter als kapitaal ziet moet je ze betrekken. Deel periodiek informatie over de stand van zaken en wat er aan komt. Wat zijn je verwachtingen en stappen op korte én lange termijn? En reflecteer af en toe even welke koerswijzigingen er afgelopen jaar zijn geweest.

MKB Groei Gemak helpt bij betrekken van medewerkers.

Passie voor MKB

Ik word heel blij wanneer ik help bij het behalen van succes. Vertel jij mij jouw ambitie?

Bel 06 46 21 63 91